HPT
Kalite Politikamız
  1. Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
  2. Tüm personele sürekli toplam kalite bilincinin yerleştirilmesi ve bunun uygulatılması,
  3. Hata kaynaklarını ortadan kaldırmak için tüm kademelerde hata analizlerinin bilinçli olarak yapılması,
  4. Maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, performansın geliştirilmesi ile sermayemizi yükseltmek. Rekabet ortamında işyerimizin benzerlerinin önünde olmasını sağlamak,
  5. Kalite sisteminin zorunluluktan ziyade tüketiciye karşı bir sorumluluk olarak düşünülüp uygulanması,
  6. Proses ve ürün güvenilirliğinin sürekli iyileştirilmesi, kalite maliyetlerinin optimuma getirilmesi,
  7. Sevkiyatlarımızın zamanında ve istenen miktarda yapılması.
  8. Tedarikçilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurmak,
  9. Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya ve enerji tasarrufuna önem vermek.


pitikare web tasarım